O nas Bezpieczeństwo danych
Bezpieczeństwo danych
Retino.pl jest wiarygodnym partnerem. Gwarantujemy, że dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim i będą chronione zgodnie z prawem polskim oraz najwyższymi standardami. Twoje informacje są u nas bezpieczne i będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
Twoje dane są nam niezbędne w celu:

Przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z udzieleniem pożyczki

Przeprowadzenia identyfikacji użytkownika

Gromadzenia danych do celów statystycznychPrzed udzieleniem pożyczki Retino.pl wyśle do Ciebie wiadomość w celu upewnienia się, czy jakaś osoba w sposób nieupoważniony nie korzysta z Twoich danych.

Podstawowym rodzajem działalności Retino.pl jest udzielanie pożyczek ratalnych za pośrednictwem Internetu.

W celu pomyślnej i bezpiecznej współpracy niezbędne jest uzyskanie od Ciebie następujących zgód:a. Upoważniam RETINO.PL do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, informacji o moich zobowiązaniach celem oceny ryzyka kredytowego dotyczącego mojej osoby oraz przekazywania ww. biurom informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z zobowiązań wynikających z zawartych umów pożyczki z RETINO.PL.

b. Niniejszym udzielam RETINO.PL pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu i wymianie danych gospodarczych, w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr, bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przez te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienie ich przez biura informacji gospodarczych RETINO.PL.

c. Wyrażam zgodę na przesyłanie mi przez RETINO.PL informacji handlowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (m.in. telefon, SMS, e-mail).

d. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RETINO.PL w celu marketingu produktów podmiotów trzecich (współpracujących z RETINO.PL lub należących do grupy kapitałowej, w której skład wchodzi RETINO.PL) oraz wyrażam zgodę na przekazanie tym podmiotom moich danych osobowych w ww. celach.

e. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez RETINO.PL dla celów uniknięcia wykorzystania moich danych osobowych przez osoby nieuprawnione, w tym w szczególności w związku z ich nieuprawnionym wykorzystaniem do założenia profilu klienta na stronie internetowej RETINO.PL lub zawarciem umowy z RETINO.PL.

f. Wyrażam zgodę na przekazywanie mi przez RETINO.PL wszelkich informacji dotyczących zawartych przeze mnie umów z RETINO.PL z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (m.in. telefon, SMS, e-mail) bądź przez umieszczenie tych informacji na moim Profilu Klienta.

Administratorem danych osobowych jest Creamfinance Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który przetwarza dane osobowe zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002r., poz. 926 z późniejszymi zmianami) dla celów związanych z zawarciem i wykonaniem Umowy Pożyczki Odnawialnej Retino.pl, w razie niezawarcia, wygaśnięcia lub rozwiązania Umowy Pożyczki Odnawialnej Retino.pl - dla celów archiwalnych i statystycznych w tym na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r (Dz.U.2009 r Nr 152 poz.1223 z późn. zm.). Podanie danych przez Pożyczkobiorcę jest dobrowolne. Pożyczkobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.
System zarządzania przedsiębiorstwa: Retino © Wszystkie prawa zastrzeżone 2015